top of page

יציקות חול בשלושה מימדים

 

מתוך העבודה ביציקות החול הרגשתי חץ שלוח לחופים אחרים.

טכניקה שהמיומנות דומה לזו של ניתוח לב פתוח.
לתוך חול יוצקים את המבנה או הדמות כאשר הם הפוכים, רבדים-רבדים.
הרבדים מתחברים יחד כך שהמחברים הם הצורה והתוכן של העבודה.

מבנים מבטון ובזלת

קורות ורטיקאליות שחודרות דרך קורות הוריזנטאליות.עוצמת המחברים (חיבורים)

הפרי

הפרי נובט מתוך קובית אדמה ועשבי בר קצוצים.
כמו שהחומר הכרמי (ממנו עשוי הפרי) מופק מתוך האדמה (ממנה עשוי הקוביה(

סככות

הסככות נוצרות ביציקת בטון לתבניות חול. ניתן ליצור ולהקים אותן באתר הסופי.
צבע הסככות נוצר בהספגת ברזל סולפט (חומר מסיס במים) חמוצר המוגמר והוא עמיד בכל תנאי אקלים ללא הגבלה של זמן.
אלו דגמים לעבודה לא יצאה לפועל.

צלחות

ברכת מים משובצת ברגבים "מים יקרים".
60 ס"מ קוטר – עוצמת הרגבים.

זרעים

יציקות חול בשלושה מימדים ומוספגים במלח נחושת

דחלילים

 

ציפורים

 

Please reload

bottom of page