top of page

יציקות חול בשלושה מימדים

 

 

מבנים מבטון ובזלת

המבנים יצוקים הפוך,
נוצרים בחדירה של צורה לתוך צורה,

ונוצרים מחברים עםאופי ראשוני.

היציקה מבטון ובזלת 2003.

bottom of page